วันยุงโลก (World Mosquito Day)

20 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันยุงโลก (World Mosquito Day) เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการค้นพบ หลักการสำคัญใน การป้องกันและ ควบคุมโรคมาลาเรียและโรคอื่นๆ ที่นำโดยยุง

Print page
 

20 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันยุงโลก (World Mosquito Day)

ยุงไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญให้กับมนุษย์ แต่ยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ บางโรคทำให้เสียชีวิต เมื่อยุงตัวเมียกัดคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ มันจะนำพาเชื้อโรคระหว่างที่มันดูดเลือด และส่งต่อเชื้อไปสู่คนอื่นได้หลายคนโดยการกัด โรคต่างๆ ที่เกิดจากยุงได้แก่
- โรคมาลาเรีย (Malaria) หรือ ไข้จับสั่น
- โรคติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus Infection) หรือไข้เลือดออก
- ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกาหรือ ไข้ซิกา (Zika Fever)
- ไข้ชิคุนกุนย่า (Chikungunya) หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ไข้ญี่ปุ่น
- โรคเท้าช้าง (Elephantiasis, Lymphatic Filariasis)

 

คุณสามารถช่วยปกป้องคุณและครอบครัว ให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรงที่มียุงเป็นพาหะด้วยวิธีการดังนี้

1. สวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิด เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม

2. ฉีดหรือทายากันยุง

3. นอนในมุ้งที่สามารถป้องกันยุงเข้ามากัดได้ หรือ มุ้งชุบสารกำจัดแมลง

4.ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลการกำจัดยุงให้กับบ้านและชุมชน

5. ติดมุ้งลวดที่ประตูและหน้าต่างเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน

6. เนื่องจากยุงจะวางไข่ในน้ำ จึงจำเป็นต้องคว่ำภาชนะหรือสิ่งของที่มีน้ำขัง และ ปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุง

7. ใช้ยาจุดกันยุงหรือเครื่องดักยุงเวลากลางคืน

หากท่านใดพบปัญหายุงรบกวน ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือให้บริษัทกำจัดแมลงเข้าไปดูแลบ้านและครอบครัวของท่าน คลิก 

อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เค-โอทรีน

สูตรน้ำ

อะควา เค-โอทรีน...

ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เดลตาไซด์

สูตรน้ำมัน

“เดลตาไซด์” จัดการยุงลาย ภัยร้ายในชุมชน ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง...

ดูผลิตภัณฑ์