ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เค-โอ แท็บ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เค-โอ แท็บ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์สำหรับชุบมุ้งเพื่อป้องกันและกำจัดยุงพาหะ ผ่านการทดสอบจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงชนิดเม็ด ใช้ละลายน้ำสำหรับชุบมุ้ง

สำหรับชุบมุ้งเพื่อป้องกันกำจัดยุง  เช่น ยุงก้นปล่อง ยุงลาย และ ยุงรำคาญ เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • ชุบมุ้งเพื่อป้องกันและกำจัดยุงได้ยาวนานกว่า 3 เดือน
  • ใช้งานสะดวกและง่ายดาย
  • มีส่วนผสมของสารที่มีรสขม เพื่อป้องกันการนำมุ้งที่ใช้งานเข้าไปในปากโดยไม่ตั้งใจ
  • ผ่านการทดสอบและประเมินโดย WHOPES

(หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://whqlibdoc.who.int/hq/2007/WHO_CDS_NTD_WHOPES_2007_1_eng.pdf?ua=1)

 

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

ภายในอาคาร บ้านอยู่อาศัย บ้านพัก

คำเตือน

คำเตือน

1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2.หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้วัตถุอันตราย เค-โอ แท็บ

3.หากเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

4.หากกลืนกิน เค –โอ แท็บ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของ เค-โอ แท็บ

Similar Products

อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เค-โอทรีน

สูตรน้ำ

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงเพื่อการปกป้องชุมชนที่ดีกว่าแบบยั่งยืน...

ดูผลิตภัณฑ์