Print page ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เดลตาไซด์

นอกจากนี้ยังมีข้อความสำหรับการใช้งานในพื้นที่เหล่านี้:

จัดการแมลงโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เดลตาไซด์

Print page

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

“เดลตาไซด์” จัดการยุงลาย ภัยร้ายในชุมชน

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง เดลตาไซด์

  • ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับใช้ฉีดพ่น ใช้ได้ทั้งกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV
  • สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง  เช่น ยุงลาย และ ยุงรำคาญ  เป็นต้น
  • มีสารออกฤทธิ์ถึง 2 ตัว และมีสารเสริมฤทธิ์ ที่ช่วยจัดการแมลงที่ความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

  • ผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิมสำหรับฉีดพ่นหมอกควัน
  • ประสิทธิภาพเยี่ยมด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 2 ตัวพร้อมด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้ฉีดพ่นได้ทั้งกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV

อัตราการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับการกำจัดยุงและแมลงวัน ผสม เดลตาไซด์ กับน้ำในอัตราส่วน 8 : 100 (ใช้ผลิตภัณฑ์ 8 ซีซี ต่อน้ำ 100 ซีซี) แล้วนำไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 40 ตารางเมตร

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

ภายนอกอาคาร สถานที่พักแรม อาคารพาณิชย์ อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า

3. หลังจากพ่น เดลตาไซด์ เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย

5. ขณะทำการฉีดพ่น เดลตาไซด์ ในอาคาร ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น เดลตาไซด์ และไม่เข้าไปในบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท

6. ภาชนะบรรจุ เดลตาไซด์ เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย

7. ห้าม ทิ้ง เดลตาไซด์ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธาณะ

Similar Products

อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เค-โอทรีน

สูตรน้ำ

อะควา เค-โอทรีน...

ดูผลิตภัณฑ์