Together, we care for millions.

การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ 360°

ภารกิจ 360 O ของเราในการการป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ คือการนำและยกระดับความเชี่ยวชาญ และความสามารถด้านนวัตกรรมของเรา เพื่อนำมาสู่โปรแกรมการป้องกันและจัดการแมลงพาหะเพื่อปกป้องชีวิต เราปฏิบัติภารกิจของเราโดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและการเป็นพันธมิตร โครงการฝึกอบรมและการศึกษาจะเป็นส่วนผลักดันให้ผลงานของเรานำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Print page
360_Vector-Control

// ความเชี่ยวชาญ

เราผลักดันการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาของการป้องกันและกำจัดศัตรูพาหะแบบองค์รวมมามากกว่า 60 ปี ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เราเป็นผู้บุกเบิกด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพาหะ และทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะจัดหาวิธีการแก้ไขปัญหาการกำจัดศัตรูพาหะได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น

 

// การศึกษา

เราสนับสนุนนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการศึกษาโรคที่เกิดจากพาหะผ่านการพัฒนาเครื่องมือการศึกษา และแบ่งปันความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการจัดการโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคผ่านแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบ เราจัดฝึกอบรมให้กับทีมงานที่ดูแลด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพาหะ ในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการความปลอดภัย และการป้องกันกำจัดแมลง

 

// พันธมิตร

เราเชื่อในคุณค่าของการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อให้บรรลุผลการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากพาหะนำโรค อย่างยั่งยืน เราทำโครงการวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมความสำคัญของการควบคุมโรคที่เกิดจากแมลงพาหะนำโรค

 

// การสนับสนุน

เราให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการตระหนักรู้ และการต่อสู้กับโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคไปพร้อมกับองค์กรอื่น ๆ กิจกรรมของเรามีตั้งแต่สื่อโฆษณาไปจนถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

 

// การแก้ไข

วิธีการแก้ไข การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะของเรา ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตจากโรคที่เกิดจากพาหะนำโรค ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์  Fludora® Fusion สำหรับการฉีดพ่นฤทธิ์ตกค้างในอาคารเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย – พัฒนาขึ้นเพื่อการควบคุม จัดการที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะการดื้อต่อยาฆ่าแมลง

 

หยุดโรคที่มียุงเป็นพาหะ

มากกว่า 60 ปีในการป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ ทำให้เรามีความเข้าใจรอบด้านต่อความท้าทายที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ ดังนั้นเราจึงใช้วิธีการแบบองค์รวมกับทุกสิ่งที่เราทำ เพื่อช่วยปกป้องชีวิตผู้คนนับล้านโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีทั่วโลก