กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับฟาร์มปศุสัตว์

สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ

Print page

ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในฟาร์มปศุสัตว์

บริษัท แอนิเทค โทเทิ่ล โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่

บริษัทในเครือเบทาโกร

อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค)

323 หมู่ 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์:   0 2833 8000

                                    โทรสาร:    0 2833 8105

                                    อีเมล:       noppornl@betagro.com

 

 

โทรศัพท์:

บริษัท กรุงเทพเวทดรัก จำกัด

ที่อยู่

จัดจำหน่ายให้เครือเจริญโภคภัณฑ์

97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์:   0 2675 9384

โทรสาร:    0 2675 9394

                                    อีเมล:       wiruch.thn@cp.co.th

 

 

โทรศัพท์: