ด้วงดำ

Print page

ด้วงดำ หรือ ด้วงขี้ไก่ เป็นศัตรูตัวสำคัญในฟาร์มโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มเลี้ยงไก่ มักก่อให้เกิดปัญหาได้มากมาย เช่น นำเชื้อโรคมาสู่สัตว์ ไม่ว่าจะเชื้อซาลโมเนลล่า อีโคไล นิวคาสเซิล และ อื่นๆ และเป็นตัวกลางให้หนอนพยาธิบางชนิดอาศัยด้วย นอกจากนี้ยังสามารถทำลายสิ่งของและโครงสร้างที่เป็นไม้ หรือฉนวนต่างๆ ในพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alphitobius diaperinus

วงศ์: Tenebrionidae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ด้วงดำ หรือ ด้วงขี้ไก่ เป็นแมลงปีกแข็งที่สามารถมีอายุอยู่ได้มากกว่า 12 เดือน มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ คือ มีระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย  เพศเมียสามารถวางไข่ได้มากกว่า 2,000 ฟองตลอดอายุขัย โดยจะวางไข่ทุกๆ 2-3 วัน ไข่มักถูกวางไว้ในมูลสัตว์ หรือ พื้นที่เก็บธัญพืช หรือตามวัสดุรองพื้นโรงเรือน ตัวอ่อนจะฟักจากไข่ภายในหนึ่งสัปดาห์ และใช้เวลาประมาณ 40-100 วันในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย ตัวหนอนจะเจริญเติบโตได้ดีภายในความชื้นสูง หากอยู่ในสภาวะที่เหมาะจะสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ตัวเต็มวัยจะคล่องแคล่วและเคลื่อนไหวได้เร็วเมื่อถูกรบกวน

ด้วงดำเป็นแมลงที่หากินกลางคืน ทั้งในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย  แหล่งอาหารมีหลากหลายชนิด เช่น มูลของไก่ เชื้อรา ขนไก่ ไข่ ซากสัตว์ปีกที่ตาย และสามารถกินไข่และตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่นได้ด้วย นอกจากนี้ในบางภาวะด้วงดำ สามารถกินกันเองได้หากมีปริมาณประชากรมากและขาดแคลนอาหาร

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ไบซิดาล ดับบลิวพี 250 กำจัดตัวอ่อนแมลง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ไบซิดาล ดับบลิวพี 250

ชนิดผงละลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลงหรือหนอน เช่น...

ดูผลิตภัณฑ์
เทมพริด เอสซี กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด"...

ดูผลิตภัณฑ์