แมลงวันหัวเขียว

ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวกินซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือกินเนื้อเน่า และเป็นปรสิตของสัตว์ขาปล้องหลายชนิดด้วย

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysomya megacephala

วงศ์: Calliphoridae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียว เจริญเติบโตได้ดีในอาหารเหลว จึงมักพบมากในมูลของสัตว์กินเนื้อ ส่วนมูลของสัตว์กินพืช เช่น ม้า โค กระบือ จะพบน้อยมาก เมื่อหนอนเจริญเต็มที่จะหาพื้นที่แห้งเพื่อเข้าดักแด้

จะพบแมลงวันหัวเขียวจำนวนมากบริเวณแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น โรงฆ่าสัตว์ พื้นที่ขายเนื้อสัตว์ ปลา โดยแมลงวันจะดูดกินของเหลวบนเนื้อเหล่านั้น นอกจากนี้สามารถพบได้ตามกองขยะหลังตลาด แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูง เศษอาหาร และผลไม้ที่มีรสหวาน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เทมพริด เอสซี กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด"...

ดูผลิตภัณฑ์
ควิกไบท์ กำจัดแมลงวัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์

ชนิดเหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้แบบเม็ด

กำจัดแมลงวันอย่างเหนือชั้น ด้วยควิกไบท์...

ดูผลิตภัณฑ์
เรสซิเจน กำจัดแมลงบิน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เรสซิเจน

สูตรน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินตัวเต็มวัย ด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 3 ตัว...

ดูผลิตภัณฑ์

ปัญหาอื่น ๆ

ยุง แมลงพาหะนำโรค

แมลงดูดเลือดที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน สร้างความรำคาญ...

ดูศัตรูพืช

แมลงวันหัวเขียว

แมลงวันหัวเขียว...

ดูศัตรูพืช