“โรคลัมปี สกิน” โรคระบาดในโค กระบือ

Print page

โรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease virus (LSDV) หรือเชื้อไวรัสฝีดาษ โค-กระบือที่ติดเชื้อนี้จะมีอาการดังนี้ มีไข้สูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส เซื่องซึม เบื่ออาหาร เยื่อจมูกและเยื่อตาขาวอักเสบ ต่อมน้ำเหลืองโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2–5 ซม. บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ ภายใน 2 วัน ตุ่มที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแข็ง กลม นูน ซึ่งตุ่มนูนที่มีขนาดใหญ่อาจจะกลายเป็นเนื้อตายได้ อาการที่เห็นได้ชัดสำหรับโคนมก็คือปริมาณน้ำนมจะลดลงอย่างชัดเจน ในพ่อแม่พันธุ์อาจส่งผลให้เป็นหมันชั่วคราวหรือถาวร รวมไปถึงการแท้งและการเกิดการกลับสัดช้ำได้ 

พาหะหลักนำโรคลัมปี สกิน คือ แมลงดูดเลือด ยุง เห็บ เหลือบ แมลงวัน ซึ่งเราสามารถจัดการกับพาหะนำโรคเหล่านี้ได้ด้วยโปรแกรมการกำจัดแมลงที่เหมาะสม และผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงเพื่อป้องกันการเกิดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ คลิก