โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Print page

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever - ASF)

เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลานเดือน ประเทศที่มีการระบาดจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ไม่ติดต่อมาสู่คน

อาการของโรค

  1. ตายเฉียบพลัน
  2. มีไข้สูง
  3. ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำโดยเฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง
  4. มีอาการทางระบบอื่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร เกิดการแท้งในทุกช่วงของการตั้งท้อง

การติดต่อ

การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อปนเปื้อน รวมถึงการโดนเห็บที่มีเชื้อกัด นอกจากนี้เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อสามารถแพร่กระจายไวรัสได้

การป้องกันโรคเข้าฟาร์ม

  1. งดการนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากโคที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน
  2. ฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าออกฟาร์ม โดยการเปลี่ยนเสื้อผ้า รองเท้า พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ยานพาหนะ ก่อน - หลัง เข้าออกฟาร์ม
  3. ทำความสะอาดโรงเรือน คอกสุกร รวมถึงพ่นหรือราดน้ำยาฆ่าเชื้อ
  4. งดใช้เศษอาหาร ในการเลี้ยงสุกร

นอกจากการป้องกันโรคติดต่อแล้ว การกำจัดแมลงพาหะและสัตว์รบกวน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ฟาร์มหรือสถานที่อาศัยของสัตว์เลี้ยงของเรามีความสะอาด และป้องกันแมลงที่อาจเป็นพาหะของการนำโรคอื่นๆได้อีกด้วย อ่านโปรแกรมการควบคุมแมลงและหนูในฟาร์มสุกรตามเอกสารด้านล่าง หรือสนใจอ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คลิก

 

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก