การควบคุมหนูและแมลงพาหะในฟาร์มสุกร

Print page

บริษัท แอนนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไบเออร์ในการควบคุมหนูและแมลงพาหะในฟาร์มสุกร เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาหนูและแมลง ซึ่งเป็นพาหะที่นำเชื้อโรคมาสู่ตัวสุกร และนำความรู้ไปพัฒนาเรื่องการควบคุมหนูและแมลงพาหะภายในฟาร์มสุกร ดังนี้

  •  วันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ผู้บริหารฟาร์มสุกร ตรังวัฒนาฟาร์ม  จ.ตรัง
  •  วันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ผู้บริหารฟาร์มสุกรเขตเหนือตอนบน บริษัท เบทาโกร จำกัด สาขาลำปาง จ.ลำปาง