การควบคุมหนูและแมลงพาหะในฟาร์มปศุสัตว์

Print page

บริษัท แอนนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไบเออร์ในการควบคุมหนูและแมลงพาหะในฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาหนูและแมลง ซึ่งเป็นพาหะที่นำเชื้อ ซัลโมเนลล่าและการป้องกันที่ถูกต้อง ให้แก่ บริษัทในเครือเบทาโกรดังนี้

  • วันที่ 14 สิงหาคม 2558  ผู้บริหารฟาร์มไก่เนื้อ บริษัท แหลมทอง จำกัด จ.สระบุรี
  • วันที่ 20 สิงหาคม 2558  ผู้บริหารฟาร์มไก่เนื้อ บริษัท แหลมทอง จำกัด จ.นครราชสีมา
  • วันที่ 22 สิงหาคม 2558  ผู้บริหารฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มชูสินเตือนใจ จ.สตูล