Print page ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน แว็กซ์บล็อก

นอกจากนี้ยังมีข้อความสำหรับการใช้งานในพื้นที่เหล่านี้:

จัดการแมลงโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน แว็กซ์บล็อก

Print page

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ราคูมิน แว็กซ์บล็อก  ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้ง ประเภท anti-coagulant ใช้กำจัดหนูชนิดต่างๆ เช่น หนูท้องขาว หนูจี๊ด ในบริเวณ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ มีสารขม เพื่อป้องกันการกลืนจากสัตว์ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

  • สะดวก  เพราะเป็นเหยื่อสำเร็จรูปที่ประกอบไปด้วยอาหารที่หนูชอบ
  • สะอาด ด้วยเหยื่อก้อนขี้ผึ้ง ไม่ละลายน้ำ ไม่เลอะเทอะ ไม่ฟุ้งกระจายเมื่อใช้งาน
  • ใส่สารที่มีรสขม เพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
  • ใช้งานง่าย ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • หนูจะตายภายใน 4-6 วันหลังจากกินเหยื่อ
  • ดึงดูดหนูได้ดี หนูไม่เข็ดขยาด
  • สำหรับกรณีที่มีสัตว์อื่นมากินซากหนูที่ตาย ราคูมิน มีความเสี่ยงของความเป็นพิษต่อสัตว์นั้นๆ ต่ำว่าสารกำจัดหนูตัวอื่น เช่น โบรมาดิโอโลน โฟลคูมาเฟน โบรไดฟาคุม เป็นต้น

อัตราการใช้งาน

เท ราคูมิน แว็กซ์บล็อก ประมาณ 10-20 กรัม (2-4ก้อน) ลงในภาชนะรองรับ แล้ววางไว้ตรงที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางเหยื่อห่างกัน จุดละ 1-2 เมตร เติมเหยื่อเดิมที่หนูกินไปแล้ว และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 6 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอยของหนู

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร อาคารเลี้ยงสัตว์ สถานที่เลี้ยงปศุสัตว์ อาคารปศุสัตว์

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน

5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์

6. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ

7. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ควิกไบท์ ดับบลิวจี10 กำจัดแมลงวัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์ ดับบลิวจี10

ชนิดเกล็ด (ผสมน้ำฉีดพ่น)

กำจัดแมลงวันอ ด้วยควิกไบท์ ดับบลิวจี...

ดูผลิตภัณฑ์
อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เค-โอทรีน

สูตรน้ำ

อะควา เค-โอทรีน...

ดูผลิตภัณฑ์
ราคูมิน (ผง) กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน (ผง)

ชนิดผงแบบพร้อมใช้

ราคูมิน...พื้นที่ปลอดหนู เหยื่อกำจัดหนูชนิดผง...

ดูผลิตภัณฑ์
ไบซิดาล ดับบลิวพี 250 กำจัดตัวอ่อนแมลง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ไบซิดาล ดับบลิวพี 250

ชนิดผงละลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลงหรือหนอน เช่น...

ดูผลิตภัณฑ์
เทมพริด เอสซี กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด"...

ดูผลิตภัณฑ์
เรสซิเจน กำจัดแมลงบิน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เรสซิเจน

สูตรน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินตัวเต็มวัย ด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 2 ตัว...

ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เรสซิเจน

สูตรน้ำ

ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลง เช่น ยุง และ แมลงวัน...

ดูผลิตภัณฑ์
ราคูมิน เพสท์ กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน เพสท์

ชนิดเพสท์หรือแบบก้อนนุ่ม

ราคูมิน เพสท์ เป็นเหยื่อใช้กำจัดหนูแบบก้อนนุ่ม...

ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์

ชนิดเหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้แบบเกล็ด

กำจัดแมลงวัน...

ดูผลิตภัณฑ์