กลุ่มผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้

สนใจผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ

บริษัท แมส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ที่อยู่

905/4 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานาวา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์:   0 2683 0333

โทรสาร:     0 2683 0345

อีเมล:        kiyochi@massmarketing.co.th 

โทรศัพท์:
http://www.massmarketing.co.th

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่

153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์:   0 2613 8989

โทรสาร:    0 2217 0214

อีเมล:       mkt@precision.co.th

 

โทรศัพท์:
http://www.woodtect.com/th