การจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ

ไบเออร์มอบสื่อการเรียนการสอน การจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ

Print page

รศ.นพ. สรนิต  ศิลธรรม รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับมอบสื่อการเรียนการสอน ในการจัดการแมลงสาบ ต้นตอโรคภูมิแพ้แมลงสาบ จากคุณปิยะ พิศาลนรเดช ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฝ่ายวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช