พรีมิส เอสซี 200

Print page

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  ฝ่ายวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดอบรมพิเศษ เรื่อง ประโยชน์ของน้ำยากำจัดปลวก พรีมิส เอสซี 200 และ วิธีการทำการตลาด ให้แก่ผู้แทนฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของ บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก พรีมิส เอสซี 200  เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา