Print page ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์

Print page

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

กำจัดแมลงวันอย่างเหนือชั้น ด้วยควิกไบท์

ใช้กำจัดแมลงวันโดยเฉพาะ ออกฤทธิ์รวดเร็ว  เพียงโรยเหยื่อ ควิกไบท์ ในภาชนะ ควิกไบท์จะล่อให้แมลงวันมาลงกินเหยื่อและตายในที่สุด

ปลอดภัยกว่าด้วยสารขมเพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย


ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวัน

ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูป ชนิดเม็ด

สำหรับกำจัดแมลงวัน 


คุณสมบัติ
 

 

  • ควิกไบท์ จะดึงดูดแมลงวันได้เป็นอย่างดีด้วยสารล่อแมลงวันที่ผสมไว้ในเหยื่อ
  • จัดการแมลงวันได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้งานง่าย และ สะดวก เพียงนำเหยื่อใส่ภาชนะแล้ววางในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม
  • ใส่สารที่มีรสขม เพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย หรือการนำเข้าปากโดยไม่ได้ตั้งใจ

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร พื้นที่การจัดการอาหาร พื้นที่จัดเตรียมอาหาร

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2.ภายหลังการหยิบจับ หรือใช้ ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้ง

3.ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วให้ทิ้ง หรือทำลาย

4.ห้าม ทิ้ง ควิกไบท์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

แบลททาเน็กซ์ เจล กำจัดแมลงสาบ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

แบลททาเน็กซ์ เจล

เหยื่อแบบเจล

“แบลททาเน็กซ์ เจล” แค่ หยอดๆ...

ดูผลิตภัณฑ์