Print page ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ไบเออร์ ควอนตั้ม

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ไบเออร์ ควอนตั้ม

Print page

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

จัดการปัญหา ด้วย ไบเออร์ ควอนตั้ม

ใช้กำจัดมดโดยเฉพาะ ออกฤทธิ์รวดเร็ว เห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง จัดการมดได้อย่างต่อเนื่องจนถึงรัง ด้วยเทคโนโลยี HVL ช่วยให้ป้องกันกำจัดมดได้ยาวนานขึ้น  ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ฟุ้งกระจาย ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมี จากการฉีดพ่นแบบเดิมๆ มีสารขมเพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย

อัตราการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

หยอดหรือป้ายผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีมดรบกวนหรือหลบซ่อน ทางผ่านเข้าออกของแมด เช่น รอยแตกร้าว รู หรือช่องว่างต่างๆ หรือรอยแยกของห้อง หรือบริเวณพื้นผิวที่วางอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ

ไม่ควรหยอดทับตัวมด หลังจากหยอดแล้วให้สังเกตปริมาณของมด ให้เพิ่มจุดหยอดจนมดค่อยๆลดปริมาณลงหรือหายไปจนหมด

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

เครื่องบิน โรงอาหาร บ้านอยู่อาศัย โรงพยาบาล โรงแรม บ้านพัก ภายในอาคาร

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2.ภายหลังการหยิบจับ หรือใช้ ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ทุกครั้ง

3.ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้วให้ทิ้ง หรือทำลาย

4.ห้าม ทิ้ง ไบเออร์ ควอนตั้ม หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ราคูมิน ไรซ์เบท เหยื่อกำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน ไรซ์เบท

เหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้ แบบเม็ดข้าวสาร

ราคูมิน ไรซ์เบท เหยื่อกำจัดหนูชนิดเม็ดข้าวสารแบบพร้อมใช้...

ดูผลิตภัณฑ์
พรีมิส เอสซี200 กำจัดปลวก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก

พรีมิส เอสซี200

สูตรน้ำ

พรีมิส เอสซี200 กำจัดปลวก...

ดูผลิตภัณฑ์
แบลททาเน็กซ์ เจล กำจัดแมลงสาบ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

แบลททาเน็กซ์ เจล

เหยื่อแบบเจล

“แบลททาเน็กซ์ เจล” แค่ หยอดๆ...

ดูผลิตภัณฑ์