ยุง แมลงพาหะนำโรค

Print page

แมลงดูดเลือดที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน สร้างความรำคาญ เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย เป็นต้น

การจำแนก

ยุงที่สำคัญ และพบเป็นพาหะนำโรค ในประเทศไทย

  • ยุงก้นปล่อง (Anopheles) โรคมาลาเรีย มีหลายชนิดที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรียในไทย มักอยู่ไกลจากเมือง พบในป่าลึก ชายป่า ชายเขาหรือตามสวนยางหรือสวนผลไม้ ขึ้นอยู่กับชนิดของยุง เพาะพันธุ์ตามแอ่งน้ำไหลเอื่อยๆ ค่อนข้างสะอาด แอ่งหิน โพรงไม้ นาข้าว มักออกหากินเวลากลางคืน
  • ยุงลาย (Aedes) โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา
  • ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) มักพบอาศัยภายในบ้าน ออกหากินกลางวัน ช่วงเช้าและบ่าย วางไข่บริเวณแหล่งน้ำสะอาดใกล้ๆ บ้าน ตามภาชนะน้ำขัง เช่น แจกันดอกไม้ ตุ่มน้ำ ห้องน้ำ เป็นต้น
  • ยุงลายสวน (Aedes albopictus) มักพบตามสวนผลไม้ สวนยางพารา ชอบหากินตอนกลางวัน วางไข่ตามแหล่งน้ำขังต่างๆ เช่น โพรงต้นไม้ที่มีน้ำขัง กาบใบพืช
  • ยุงรำคาญ (Culex) โรคไข้สมองอักเสบ
    มีหลายชนิดที่เป็นตัวการนำโรค มักวางไข่ในน้ำเน่าเสีย ท่อระบายน้ำทิ้ง หนองน้ำ บึงนาข้าว บ่อน้ำเล็กๆ น้ำครำใต้ถุนบ้าน แหล่งเพาะพันธุ์มักอยู่ใกล้บ้านเรือน ออกหากินพลบค่ำถึงเช้ามืด
  • ยุงเสือ (Mansonia) โรคเท้าช้าง แหล่งเพาะพันธุ์ คือบึงที่มีพืชน้ำ เช่น จอก แหน ผักตบชวา ป่าพรุที่มีพืชน้ำ เป็นต้น โดยจะออกหากินในเวลากลางคืน

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) โดยแบ่งการเจริญเติบโตเป็น 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะลูกน้ำ ระยะตัวโม่ง และ ตัวเต็มวัย  ปกติยุงทั้งเพศผู้และเพศเมียจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้ว แต่สำหรับยุงเพศเมียจะต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์หรือสัตว์เพื่อช่วยในการเจริญของไข่และสร้างพลังงาน ดังนั้น ยุงเพศเมียเท่านั้นที่กัดคนและสัตว์ 

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เค-โอทรีน

สูตรน้ำ

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงเพื่อการปกป้องชุมชนที่ดีกว่าแบบยั่งยืน...

ดูผลิตภัณฑ์
ซีสลิน อีซี25 กำจัดแมลงทั่วไป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ซีสลิน อีซี25

สูตรน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงทั่วไป จัดการได้ทั้งแมลงคลานและแมลงบิน...

ดูผลิตภัณฑ์
เทมพริด เอสซี กำจัดแมลงทั่วำป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด" มิติใหม่...สำหรับจุดจบของแมลงศัตรูรบกวนต่างๆ...

ดูผลิตภัณฑ์
เดลตาไซด์ กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เดลตาไซด์

สูตรน้ำมัน

“เดลตาไซด์” จัดการยุงลาย ภัยร้ายในชุมชน...

ดูผลิตภัณฑ์

ปัญหาอื่น ๆ

แมลงวันหัวเขียว

แมลงวันหัวเขียว...

ดูศัตรูพืช

แมลงวันบ้าน

ดูศัตรูพืช