แมลงวันบ้าน

Print page

เป็นแมลงวันที่ใกล้ชิดกับคน เป็นพาหะนำเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น แบคทีเรีย นอกจากนี้ยังเป็นตัวนำไข่พยาธิชนิดต่างๆ และเป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิตัวกลมหลายชนิดในสัตว์

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Musca domestica

วงศ์: Muscidae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

แมลงวันบ้านมีขนาดประมาณ 5.6-7.5 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีเข้ม ไม่สะท้อนแสง พบแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทย พบมากในช่วงฤดูร้อน ในคอกสัตว์ที่มีอาหารตกหล่นบนพื้น และมีกองอุจจาระสัตว์บริเวณใกล้คอกจะพบแมลงวันจำนวนมาก เช่น คอกสุกรและไก่ แมลงวันเหล่านี้จะรบกวนตลอดเวลา ทำให้สัตว์พักผ่อนได้ไม่เต็มที่และกินอาหารลดลงจนท้ายที่สุดทำให้ผลผลิตจากสัตว์ลดลงตามไปด้วย

แมลงวันบ้าน สามารถกินอาหารของคนได้ทุกชนิด ตลอดจนมูลของคนและสัตว์ แมลงวันใช้ปากในการดูดกินอาหาร หากอาหารแห้งและแข็ง มันจะปล่อยน้ำลายออกมาทำให้อาหารเปียกเพื่อให้อาหารอ่อนตัวก่อนที่จะดูดกิน

แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันบ้าน ได้แก่ มูลสัตว์ เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลจากการผลิตอาหาร อินทรียวัตถุ เช่น ปลาป่น กระดูกป่น และท่อระบายน้ำโสโครกจากบ่อบำบัดน้ำเสีย

แหล่งเกาะพักของแมลงวันบ้าน เช่น พื้น ผนัง เพดาน ราวตากผ้า สายไฟฟ้า วัชพืช กอหญ้า แต่มักเกาะพักใกล้แหล่งอาหารในเวลากลางวัน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์

ชนิดเหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้แบบเม็ด

กำจัดแมลงวันอย่างเหนือชั้น ด้วยควิกไบท์...

ดูผลิตภัณฑ์
ควิกไบท์ ดับบลิวจี10 กำจัดแมลงวัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์ ดับบลิวจี10

ชนิดเกล็ด (ผสมน้ำฉีดพ่น)

กำจัดแมลงวันอย่างเหนือชั้น ด้วยควิกไบท์ ดับบลิวจี...

ดูผลิตภัณฑ์
เทมพริด เอสซี กำจัดแมลงทั่วำป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด" มิติใหม่...สำหรับจุดจบของแมลงศัตรูรบกวนต่างๆ...

ดูผลิตภัณฑ์
ซีสลิน อีซี25 กำจัดแมลงทั่วไป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ซีสลิน อีซี25

สูตรน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงทั่วไป จัดการได้ทั้งแมลงคลานและแมลงบิน...

ดูผลิตภัณฑ์

ปัญหาอื่น ๆ

ยุง แมลงพาหะนำโรค

แมลงดูดเลือดที่ก่อปัญหาให้กับชุมชน สร้างความรำคาญ...

ดูศัตรูพืช

แมลงวันหัวเขียว

แมลงวันหัวเขียว...

ดูศัตรูพืช