ความแตกต่างระหว่าง ปลวก กับ มดมีปีก

Print page

ช่วงนี้หลายคนคงเจอแมลงเม่าในบ้าน บินเล่นไฟไปมา
แต่รู้ไหมว่า แมลงเม่านั้น แท้จริงแล้วคือ ปลวก หรือมดบินได้
?!

วิธีการสังเกตุความแตกต่างระหว่างปลวกกับมดง่ายๆมีแค่ 3 ข้อ ดังนี้

1. ลำตัวแตกต่างกัน
มดมีปีก จะมีเอวที่คอดกิ่ว ซึ่งแตกต่างจาก แมลงเม่าปลวกที่จะมีเอวหนา

2. ปีกแตกต่างกัน
ปีกของมด จะมีขนาดไม่เท่ากัน ในขณะที่ปีกของแมลงเม่าปลวกจะมีขนาดเท่ากันทั้งสี่ปีก

3. หนวดแตกต่างกัน
หนวดของมดจะมีลักษณะหักศอก แต่แมลงเม่าปลวกมีลักษณะตรง