การกำจัดแมลงด้วยเหยื่อกำจัดแมลงชนิดเจล

การระบาดและการแพร่พันธุ์ของโรคและแมลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าสภาวะโลกร้อน ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแมลงและเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้น รวมถึงการทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดพวกมันอีกด้วย

Print page

ถ้าจะกล่าวถึงวิธีการกำจัดแมลงในบ้านเรือนจำพวก มด แมลงสาบ คงจะหนีไม่พ้นการฉีดพ่นด้วยสารกำจัดแมลงชนิดกระป๋องสเปรย์ ซึ่งหาซื้อได้ง่ายโดยทั่วไปตามร้านค้า หรือซุปเปอร์สโตร์ต่างๆ

แต่ปัญหาของการกำจัดด้วยวิธีนี้ก็มีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงต่อการรับสารเคมีเข้าไปโดยไม่รู้ตัวจากการสูดหายใจตอนฉีดพ่น หรือละอองของสารเคมีตกไปปนเปื้อนบนอาหาร หรือบริเวณที่เราอาจสัมผัสโดน และสิ่งที่สำคัญก็คือ การกำจัดจะได้ผลเฉพาะกับแมลงตัวที่สัมผัสสารฉีดพ่นเท่านั้น ซึ่งแมลงตัวอื่นๆที่หลบซ่อนอยู่ ก็จะกลับเข้ามาใหม่ในระยะเวลาเพียงไม่นาน

การกำจัดแมลงด้วยเหยื่อกำจัดแมลงชนิดเจลนั้นเหยื่ออาหารจะทำการดึงดูดให้แมลงที่เราพบหรือที่หลบซ่อนอยู่ในบริเวณที่เราหยอดเจลเหยื่อพิษไว้เข้ามากิน และในกรณีของมดก็จะนำเหยื่อพิษกลับไปป้อนมดตัวอื่นๆที่รังของมันอีกด้วย

ส่วนบางผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น แม็กฟอร์ซฟอร์เต้ หรือ แบล็ททาเน็กซ์ เจลเหยื่อกำจัดแมลงสาบ เมื่อแมลงสาบกินเข้าไปก็จะกลับไปตายที่รัง และแมลงสาบซึ่งจะกินซากพวกเดียวกันเองก็จะได้รับสารพิษนั้นเข้าไปด้วย และจะเกิดการตายต่อเนื่องแบบลูกโซ่ (Domino Effect) ทำให้การกำจัดแมลงสาบด้วยเหยื่อกำจัดชนิดเจล เป็นการกำจัดแมลงสาบที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดอีกด้วย

 

 “ สะดวก ตรงเป้าหมาย ไม่ปนเปื้อน ตายต่อเนื่องถึงรัง ”