การประเมินความเสี่ยงของไซต์งาน

การทำความเข้าใจถึงวิธีการเข้ามาและจุดที่สัตว์รบกวนอาศัยอยู่นับเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะปัญหา สัตว์รบกวนที่เข้ามาภายในไซต์งานของคุณ

Print page

การประเมินความเสี่ยงของไซต์งาน

โดย Dave Ross ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Environmental Science Asia Pacific

ในบทความเมื่อไม่นานมานี้ เราได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักทั้งสี่ของแผน IPM ที่ดีสำหรับไซต์งานไปแล้ว ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบแรก นั่นคือ การประเมินความเสี่ยงของไซต์งาน ผู้จัดการด้านสัตว์รบกวนของคุณจะประเมินไซต์งานของคุณโดยละเอียด แต่หากคุณเป็นผู้จัดการไซต์งานที่รับผิดชอบการควบคุมสัตว์รบกวน คุณก็ควรรู้วิธีการประเมินด้วยตนเองเช่นกัน

สัตว์รบกวนอาจเข้ามาภายในไซต์งานของคุณจากพื้นที่ใกล้เคียง หรือมาพร้อมกับวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่พนักงานของคุณนำเข้ามา ไปจนถึงอาจมีที่อยู่อาศัยภายในอาคารของคุณแล้ว โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์ระบบกวน สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และกระบวนการทำงานภายในอาคารของคุณด้วย การทำความเข้าใจถึงวิธีการเข้ามาและจุดที่สัตว์รบกวนอาศัยอยู่นับเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะปัญหานี้

อันดับแรกคือการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบไซต์งานของคุณ สัตว์รบกวนบางชนิด เช่น หนูตัวใหญ่ หนูตัวเล็ก และแมลงวัน สามารถเดินทางได้ไกลเพื่อค้นหาอาหารและที่พักพิง ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงประเภทของธุรกิจหรืออาคารที่อยู่ใกล้เคียงและพื้นที่โดยรอบ ไซต์งานที่มีการดูแลรักษาไม่ดีมักกลายเป็นพื้นที่หลบซ่อนและแหล่งอาหารที่ดีสำหรับบรรดาสัตว์รบกวน ดังนั้น หากไซต์งานเหล่านี้ตั้งอยู่ใกล้กับไซต์งานของคุณ ก็ควรคาดการณ์ไว้ว่านี่เป็นความเสี่ยงและระบุไว้ในแผนการจัดการสัตว์รบกวนของคุณด้วย สิ่งที่ควรทำคือการมองหากองเศษขยะ วัชพืชที่ขึ้นรก พื้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีการควบคุมดูแลและไม่ได้ปูพื้น รวมไปถึงแอ่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้อาจกลายเป็นที่พักพิงและที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย นอกจากนี้ ธุรกิจบางประเภท เช่น การทำไร่ทำสวนหรือการจัดการขยะ ยังมีลักษณะที่เอื้อต่อการดึงดูดสัตว์รบกวนได้สูง เนื่องจากมีแหล่งอาหารและที่พักพิงมากมายสำหรับสัตว์รบกวน

แม้จะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจัดการกับปัจจัยเสี่ยงในไซต์งานใกล้เคียงไม่ได้โดยตรง แต่ก็ยังมีวิธีการง่ายๆ ในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ นั่นคือควรเล็มใบไม้ในสถานที่ของคุณให้เรียบร้อยและกำจัดขยะออกไปให้หมด อีกทั้ง สัตว์รบกวนจะแสวงหาที่กำบังเมื่อหาทางเข้ามาหรือวิ่งผ่านไซต์งานของคุณ จึงควรพิจารณาถึงโครงสร้างหรือวัตถุที่ใช้ในสถานที่ของคุณซึ่งอาจเอื้อให้สัตว์รบกวนเข้ามาในไซต์งานของคุณได้ง่ายดายยิ่งขึ้น วิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถลดความเสี่ยงได้คือ การเคลียร์พื้นที่ในสถานที่ของคุณให้โล่ง จัดพื้นที่รอบๆ อาคารให้ปลอดต้นไม้ ใช้เครื่องตรวจจับภายนอก และลดการเข้าถึงระหว่างพื้นที่ภายนอกกับภายในสถานที่ของคุณ

สำหรับโรงงานของคุณ คุณอาจต้องพิจารณาถึงประเภทและตำแหน่งการติดตั้งไฟส่องสว่าง รวมถึงที่ตั้งและการออกแบบพื้นที่ทิ้งขยะด้วย  ไฟส่องสว่างอาจเป็นเครื่องนำทางให้แมลงบินมารวมตัวกันในตอนกลางคืนได้ ซึ่งจะยิ่งดึงดูดสัตว์รบกวนชนิดอื่นๆ เช่น แมงมุม ให้เข้ามายังอาคารของคุณ  การจัดตำแหน่งของไฟให้ห่างออกไปจากจุดที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ประตูที่ต้องเปิดบ่อยๆ จะช่วยลดการดึงดูดสัตว์รบกวนบริเวณโดยรอบอาคารได้

นอกจากนี้ พื้นที่ขยะยังอาจดึงดูดสัตว์รบกวนได้ แต่คุณก็สามารถลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างมาก เพียงแค่เปลี่ยนตำแหน่งของพื้นที่ขยะและปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ เนื่องจากสัตว์รบกวนจะเข้ามาในไซต์งานของคุณเพื่อหาที่อยู่อาศัย ความอบอุ่น และอาหาร ซึ่งหลักการป้องกันสัตว์รบกวนก็ได้ระบุให้กำจัดสัตว์รบกวนออกจากไซต์งานของคุณและจำกัดการเข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ เพราะเมื่อไร้ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว สัตว์รบกวนก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้และย้ายไปที่อื่น อีกทั้งยังมีข้อสำคัญที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือลักษณะทางกายภาพของไซต์งาน คุณจะต้องตรวจสอบว่าประตูและหน้าต่างสามารถป้องกันสัตว์จำพวกหนูและแมลงบินได้หรือไม่ พื้นที่ขนถ่ายสินค้าของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากสัตว์รบกวนหรือไม่ และมีทางเดินที่มองไม่เห็นซุกซ่อนอยู่หรือไม่ เช่น สายไฟ เพดาน และช่องโพรงในผนังที่สัตว์รบกวนสามารถเดินทางผ่านไปมาได้ภายในอาคารของคุณ

การนำประวัติของการเกิดปัญหาจากสัตว์รบกวนมาพิจารณาในการประเมินด้วยก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างเห็นได้ชัด เพราะการตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยละเอียดอยู่เสมออาจทำให้มองเห็นโครงสร้างหรือแม้แต่ขั้นตอนของการเกิดปัญหา ซึ่งจะช่วยให้รับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้

ในการค้นหาว่าสัตว์รบกวนเข้ามาในไซต์งานของคุณได้อย่างไรนั้น คุณอาจจะต้องพิจารณาที่ห่วงโซ่อุปทาน คุณมีความรู้มากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับสภาพของโรงงานของซัพพลายเออร์ของคุณ คลังสินค้า หรือแม้แต่ยานพาหนะที่จัดส่งสินค้ามายังไซต์งานของคุณ ในบางกรณี ความเสี่ยงในส่วนของห่วงโซ่อุปทานอาจซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เช่น บริษัทที่ส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าวัตถุดิบจากคุณอาจได้รับบริการจากผู้รับเหมาที่เป็นบุคคลภายนอก ดังนั้น สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับบริษัทของพวกเขาจึงอาจครอบคลุมได้ไม่ครบทุกจุดที่มีความเสี่ยง

ลำดับต่อไป เราจะมาพิจารณากันถึงกระบวนการตรวจสอบสินค้าที่รับเข้ามาของคุณ หากคุณประสบกับปัญหาการปนเปื้อน คุณมีนโยบายที่ชัดเจนพร้อมสำหรับการกักกันและกำจัดสินค้าที่ปนเปื้อนหรือไม่ รวมถึงคุณได้ปฏิบัติตามกระบวนการ FIFO ซึ่งเป็นวิธีหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือไม่

สุขอนามัยของไซต์งานเป็นสิ่งสำคัญ จึงจำเป็นจะต้องจัดให้มีขั้นตอนการทำความสะอาดที่ละเอียดทั่วถึงอยู่เสมอสำหรับอุปกรณ์และพื้นที่ที่ทำความสะอาดได้ยาก ซึ่งบรรดาสัตว์รบกวนอาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุบรรจุภัณฑ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยวิธีการจัดเก็บสิ่งเหล่านี้สามารถจำกัดขอบเขตการเข้าถึงของสัตว์รบกวนได้และยังช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการวางแผนและความเอาใจใส่อย่างรอบคอบ

หากมีสัตว์รบกวนบุกรุกเข้ามาภายในพื้นที่ของคุณ ผู้จัดการสัตว์รบกวนอาจไม่ใช่บุคคลแรกที่ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้ พนักงานของคุณจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างน้อยเกี่ยวกับสัตว์รบกวนทั่วไป เพื่อที่พวกเขาจะสามารถรับรู้ได้จากสัญญาณของการดำรงชีวิตหรือจากตัวสัตว์รบกวนเอง เมื่อเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีการดำรงชีวิตของสัตว์รบกวนเกิดขึ้น คุณจำเป็นจะต้องมีระบบที่พร้อมสำหรับการรายงานเรื่องนี้ทั้งต่อฝ่ายบริหารไซต์งานและผู้รับเหมาจัดการสัตว์รบกวนอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินตามมาตรการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ โปรแกรมการจัดการสัตว์รบกวนของคุณยังต้องมีการใช้อุปกรณ์ตรวจจับอีกด้วย เช่น กับดักฟีโรโมน กับดักแสงไฟ และเครื่องตรวจจับหนู โดยประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งการจัดวางที่ต้องวางแผนอย่างรัดกุม ผู้จัดการสัตว์รบกวนของคุณจะใช้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์รบกวนและแนวโน้มการมีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมในไซต์งานของคุณเพื่อจัดวางอุปกรณ์เหล่านี้ในตำแหน่งที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการกับสัตว์รบกวนในไซต์งานก็คือ การจัดทำบันทึกข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการจัดการสัตว์รบกวนของคุณ โดยโปรแกรมการจัดการสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพจะมีการลงรายละเอียดไว้ในข้อบ่งชี้และแผนของไซต์งาน จึงควรจะมีรายการบันทึกการพบเห็นสัตว์รบกวน รายการบันทึกการบริการ บันทึกข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ และเอกสารประกอบต่างๆ เช่น เอกสารความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการใช้งาน ซึ่งบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้มีความสำคัญแค่เฉพาะในกรณีการตรวจสอบเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างแนวโน้มในระยะยาวที่สามารถนำมาใช้วัดผลและปรับปรุงโปรแกรมของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ แม้ว่าคุณจะใช้บริการของผู้รับเหมาจัดการสัตว์รบกวนก็ตาม แต่ผู้จัดการสัตว์รบกวนของคุณก็จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม รวมไปถึงการวางแผนที่ดีและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างบุคคลเหล่านี้กับทีมงานในไซต์งานของคุณด้วย เพราะโปรแกรมการจัดการสัตว์รบกวนที่ดีที่สุดนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของผู้จัดการสัตว์รบกวนและฝ่ายบริหารของไซต์งาน พร้อมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนร่วมในโปรแกรม