โครงการกำจัดภาชนะบรรจุสารเคมี

กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ดำเนินโครงการ “กำจัดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ของไบเออร์” โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2553

Print page

มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมและถูกวิธีและลดอันตรายจากการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อม โดยจะรับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ที่ใช้แล้วจากบริษัทกำจัดแมลงซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ไปกำจัดด้วยวิธีการมาตรฐานโดย บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำลายต่อไป โดยมีบริษัทเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น

          -   บริษัท เคมอิน อินคอร์โปเรชั่น จำกัด

          -   บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

          -   บริษัท เทมโป-ไทย จำกัด

          -   บริษัท เอพี พลัส จำกัด

          -   บริษัท เอ็ม.เอส.ซี.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด

          -   บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด