การประชุมมดโลก ครั้งที่ 12

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

Print page

ไบเออร์ กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมออกบูธในงานประชุมมดโลก ครั้งที่ 12 (World’s Ant Forum Bangkok, 2019 ANeT Meeting) วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การเลี้ยงมดหลากหลายสายชนิดจากกลุ่มคนรักษ์มด นวัตกรรมมดกินได้ นวัตกรรมการกำจัดมด และมดชนิดใหม่ในโลกที่พบในประเทศไทย รวมถึงมีการนำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ อาทิ อนุกรมวิธานมด และ การใช้ประโยชน์จากมดอีกด้วย