การฝึกอบรมกลุ่มธุรกิจโรงงานอาหาร

Print page

ไบเออร์ไทย กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท บีเอสซี อินเตอร์เทค จำกัด จัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มธุรกิจโรงงานอาหาร ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับระบบคุณภาพ และการกำจัดแมลงพาหะ” วันพฤหัสที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ทาวน์อินทาว์น กรุงเทพฯ ภายในงานมีการอบรมเรื่อง นิเวศวิทยาและการจัดการ แมลงสาบกับแมลงวัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับระบบคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจโรงงานอาหาร มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแมลงพาหะมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของไบเออร์ไทย กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม อาทิ เทมพริด เอสซี และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  

Environmental Science, Bayer Thai Co., Ltd. Corroborated with BSC Intertech Co.,Ltd. Held the Audit preparation and pest control in food manufacturing seminar. This seminar was held on October 10,2019 at Town in Town Hotel, Bangkok. The experts gave a lecture about ecology and controlling pest and audit preparation. There is also an Environmental Science product exhibition in this Seminar.