กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

ไบเออร์ไทย กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Print page

ไบเออร์ไทย กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี - บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร. ซู ยี ลิม ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม บริษัท ไบเออร์ไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการจัดการแมลงพาหะและสัตว์รบกวนด้วยผลิตภัณฑ์จากไบเออร์ เทมพริด เอสซี แม็กซ์ฟอร์ซ ควอนตั้ม และ แม็กซ์ฟอร์ซ ฟอร์เต้ เพื่อช่วยลดจำนวนและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากแมลงพาหะและสัตว์รบกวนต่างๆ  เช่น แมลงสาบ มด แมลงวัน นอกจากนี้ไบเออร์ไทยยังได้บริจาคอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงพาหะและสัตว์รบกวนเพื่อสนับสนุนความรู้แก่เยาวชน

   

Bayer Environment Science organized the voluntary activity at Pakkred babies’ home, Nonthaburi

Nonthaburi - Environmental Science, an operating business unit of Bayer, led by Dr. Su Yee Lim, Country Division Head Mekong, recently organized a voluntary activity at Pakkred Babies’ Home to enhance safety and living standards of the orphanage. The Environmental Science team conducted pest control measures with Bayer products, namely Temprid®, Maxforce Quantum®, and Maxforce Forte®. These efforts will reduce pest populations in the orphanage that leads to lower risks of food contamination from pest insects, such as cockroaches, ants, and flies. Bayer also donated stationeries and books to encourage reading and knowledge about insects and pests.