งานประชุม FAOPMA ครั้งที่ 26

Print page

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กลุ่มธุรกิจวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม นำคณะลูกค้าเข้าร่วมงานประชุม 26th  FAOPMA  Convention 2015 Conference and Exhibition ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน  2558 โดยงานประชุมจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงในระดับสากล  โดยในงาน ไบเออร์ ร่วมออกบูธแนะนำ Bayer Learning Lab ซึ่งเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการแมลงและศัตรูรบกวน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงกีฏวิทยา และธุรกิจกำจัดแมลง ร่วมพัฒนาหลักสูตร  และเนื่องจากเป็นระบบออนไลน์ จึงทำให้สะดวกสามารถเข้าถึงจากที่ใดก็ได้ โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.environmentalscience.bayer.co.th/Pest-Management/My-Services/Bayer-Learning-Lab

 

 

The 26th FAOPMA 2015


Bayer Environmental Science led the customers to join The 26th FAOPMA 2015 Convention Conference and Exhibition in Penang, Malaysia during 1 – 4 September 2015. The conference theme is ‘Managing Invasive Pests for a Sustainable Tomorrow’ which you can learn the latest research findings, technology and experience relevant to the pest management industry and indulge the up-to-date information that you need to know from the experts. At the event, Bayer promoted Bayer Learning Lab, online course for pest management training which developed by entomology and pest management experts, more info at http://www.environmentalscience.bayer.co.th/Pest-Management/My-Services/Bayer-Learning-Lab/Access-Bayer-Learning-Lab