งานรับสร้างบ้าน 2558

Print page

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดงานรับสร้างบ้าน 2015 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้สนใจสร้างหรือต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย ในงานนี้ บริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมการกำจัดปลวก โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ “พรีมิส เอสซี 200”  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

 

             

 

Bayer joined Home Builder 2015

During 20-23 August 2015, Home Builder Association set up Home Builder Expo 2015 which collected many home builder companies for those who would like to build or rebuild accommodation. King Service Center Co., Ltd. presented booths promoting termite control  by ‘Premise SC 200’,  there are many participants  interested.