Print page ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก

อาเจนด้า อีซี25

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก

อาเจนด้า อีซี25

Print page

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

"อาเจนด้า อีซี25" จัดการทุกปัญหาปลวก

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกที่ครองใจผู้ใช้และเจ้าของบ้าน ด้วยประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดปลวกที่โดดเด่นและผ่านการพิสูจน์การใช้งานจริงในหลายประเทศทั่วโลกมากว่า 12 ปี
 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

กลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติของอาเจนด้า อีซี 25

  • ออกฤทธิ์ปกป้องบ้านและกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องถึงรัง
  • ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ออกฤทธิ์โดยปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
  • ออกฤทธิ์กำจัดปลวกพร้อมกัน 2 ทาง (ทั้งจากการกินและการสัมผัส)
  • สารออกฤทธิ์จะถูกส่งผ่านไปยังสมาชิกตัวอื่นในรังและสุดท้ายจะแพร่กระจาย
  • ยึดเกาะเม็ดดินได้ดี จึงไม่ถูกน้ำชะล้างได้ง่าย

ความเป็นพิษต่ำ

  • สามารถกำจัดปลวกได้โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นต่ำมากเพียง 0.025%
  • กลิ่นอ่อนจาง ไม่ฉุน
  • ไม่ระเหยเป็นไอ

ต้นตำรับการกำจัดปลวกแบบตายต่อเนื่องถึงรัง

  • ปลวกที่เดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปริมาณอาเจนด้ามีความเข้มข้นสูง จะตายอย่างรวดเร็ว และจะไม่สามารถสร้างอุโมงค์ทางเดินเข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้ จึงเกิด “แนวป้องกันปลวก” ที่จะช่วยหยุดปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายอาคารบ้านเรือน
  • ปลวกที่เดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่ปริมาณอาเจนด้ามีความเข้มข้นต่ำ จะได้รับอาเจนด้าจากดิน ทั้งจากการกินและการสัมผัส ปลวกจะไม่ตายทันที ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะหนึ่ง และเมื่อกลับไปรัง จะส่งผ่านอาเจนด้าไปให้ปลวกตัวอื่นๆ ในรัง

*โปรดใช้ตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

อัตราการใช้งาน

*ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวก   เท่านั้น ต้องสวมถุงมือ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
*หลังจากผสมผลิตภัณฑ์ตามฉลากแนะนำแล้วคนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ 
*ผลิตภัณฑ์ที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมด ไม่ควรเก็บไว้เพื่อใช้ครั้งต่อไป

ผสม อาเจนด้า อีซี 25 1ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร

ก่อนการปลูกสร้าง 
หลังจากปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้ อาเจนด้า อีซี 25 ที่ผสมแล้ว เทราด หรือพ่นลงดินบริเวณที่จะเทคอนกรีตให้ทั่วโดยใช้เครื่องพ่นแรงดันมาตรฐาน 25 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว กับหัวพ่นชนิด ให้ละอองแบบหยาบในอัตรา 5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ควรเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จภายในวันเดียว ถ้าไม่สามารถเทพื้นคอนกรีตให้เสร็จในวันนั้นได้ให้ใช้แผ่นพลาสติกโพลีเอททีลีนปูคลุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด หลังจากนั้นให้อัด สารเคมี อาเจนด้า อีซี 25 รอบแนวพื้นคอนกรีตโดย

1. ใช้ท่ออัดสารเคมีกำจัดปลวก (Rodding) โดยใช้ อาเจนด้า อีซี 25 ที่ผสมแล้ว อัดเข้าไปในดินในอัตรา 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ลึก 30 เซนติเมตร อัดสารเคมีกำจัดปลวก อาเจนด้า อีซี 25 
ห่างกันแต่ละจุด 20 เซนติเมตร หรือ
 2. ขุดร่องกว้างไม่เกิน 15 เซนติเมตร ลึก 30 เซนติเมตร แล้วฉีดพ่น อาเจนด้า อีซี 25 ที่ผสมแล้ว 5 ลิตร ต่อความยาว 1 เมตร ควรฉีดพ่น อาเจนด้า อีซี 25 ลงบนดินที่ขุดขึ้นมาก่อนนำกลบลงในร่องตามเดิมเพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว 
เจาะรูที่พื้นอาคาร และพื้นคอนกรีตโดยรอบ ให้ห่างกันจุดละประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร แล้วอัด อาเจนด้า อีซี 25 ตามอัตราส่วนผสมข้างต้น โดยใช้เครื่องพ่นที่มีความดันมาตรฐาน 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว อัดลงไปใต้พื้นคอนกรีตที่เจาะทั้งในและนอกอาคารในอัตรา 5 ลิตร ต่อรู

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน

ภายนอกอาคาร อาคารพาณิชย์ ก่อนและหลังปลูกสร้าง โรงงาน บ้านอยู่อาศัย บ้านพัก โรงแรม โรงพยาบาล อาคารเทศบาล อาคารทั่วไป ที่อยู่อาศัย โรงเรียน

ประโยชน์

ปลวก

คำเตือน

1.ห้ามรับประทาน

2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า

3.ห้าม ฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย ขณะใช้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่า อาเจนด้า อีซี 25 จะแห้งสนิท

4.ขณะราดหรือฉีดพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้ อาเจนด้า อีซี 25 ไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ

5.ต้องล้างมือ และหน้าให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่

6.เมื่อเสร็จจากการใช้ อาเจนด้า อีซี 25 แล้ว ควรรีบล้างมือ ล้างหน้า อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

7.ภาชนะเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย

8.ห้าม นำภาชนะที่ใช้ผสม อาเจนด้า อีซี 25 ไปใช้ในจุดประสงค์อื่น

9.ห้าม ล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่น หรือทิ้ง อาเจนด้า อีซี ลงในแม่น้ำ คู คลอง แลพแหล่งน้ำสาธารณะ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

อะควา เค-โอทรีน

สูตรน้ำ

อะควา เค-โอทรีน...

ดูผลิตภัณฑ์
แม็กซ์ฟอร์ซ ฟอร์เต้ กำจัดแมลงสาบ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

แม็กซ์ฟอร์ซ ฟอร์เต้

เหยื่อแบบเจล

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ แม็กซ์ฟอร์ซ...

ดูผลิตภัณฑ์
เทมพริด เอสซี กำจัดแมลงทั่วำป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เทมพริด เอสซี

สูตรน้ำ

"เทมพริด" จุดจบของปัญหาแมลงรบกวน...

ดูผลิตภัณฑ์
ราคูมิน (ผง) กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน (ผง)

ชนิดผงแบบพร้อมใช้

ราคูมิน (ผง) ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู...

ดูผลิตภัณฑ์
พรีมิส เอสซี200 กำจัดปลวก ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก

พรีมิส เอสซี200

สูตรน้ำ

พรีมิส เอสซี200 กำจัดปลวก...

ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

เดลตาไซด์

สูตรน้ำมัน

“เดลตาไซด์” จัดการยุงลาย ภัยร้ายในชุมชน ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง...

ดูผลิตภัณฑ์
ราคูมิน แว็กซ์บล็อก กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน แว็กซ์บล็อก

เหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้แบบก้อนขี้ผึ้ง

ราคูมิน...

ดูผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

แม็กซ์ฟอร์ซ ฟิวชั่น

เหยื่อแบบเจล

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ แม็กซ์ฟอร์ซ...

ดูผลิตภัณฑ์
ราคูมิน เพสท์ กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน เพสท์

ชนิดเพสท์หรือแบบก้อนนุ่ม

ราคูมิน เพสท์ เป็นเหยื่อใช้กำจัดหนูแบบก้อนนุ่ม...

ดูผลิตภัณฑ์
ซีสลิน อีซี25 กำจัดแมลงทั่วไป ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ซีสลิน อีซี25

สูตรน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงทั่วไป จัดการได้ทั้งแมลงคลานและแมลงบิน...

ดูผลิตภัณฑ์
ควิกไบท์ ดับบลิวจี10 กำจัดแมลงวัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ควิกไบท์ ดับบลิวจี10

ชนิดเกล็ด (ผสมน้ำฉีดพ่น)

กำจัดแมลงวันอ ด้วยควิกไบท์ ดับบลิวจี...

ดูผลิตภัณฑ์
แม็กซ์ฟอร์ซ ควอนตั้ม กำจัดมด ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

แม็กซ์ฟอร์ซ ควอนตั้ม

เหยื่อแบบเจล

ผลิตภัณฑ์กำจัดมด แม็กซ์ฟอร์ซ...

ดูผลิตภัณฑ์