การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน คืออะไร? การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน โดยไม่ขัดต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ในอนาคต (สำนักงานคณะกรรมการ Brundtland ปี พ.ศ. 2530)

Print page

สำหรับพวกเรานั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางธุรกิจเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง

เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกของเรา ทรัพยากรหมุนเวียนใกล้จะหมดลง หากแต่จำนวนประชากรโลกคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์จะยิ่งผันแปรมากขึ้น หากเรายังคงใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเฉกเช่นทุกวันนี้ ซึ่งส่งผลกระทบชัดเจนต่อความคิดเห็นของประชาชน พฤติกรรมผู้บริโภค นโยบายของบริษัท และสภาพแวดล้อมทางการเมืองซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ดังนั้น เราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันหาแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินธุกิจ

กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในการนำเสนอการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้า เพื่อปกป้องและดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัย ทำงาน และสันทนาการ ซึ่งการที่จะเป็นที่หนึ่ง ในการนำเสนอการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้า จะต้องพิจารณาถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโตทางธุรกิจ และการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรับทราบถึงการปฏิบัติงานต่อสังคม

ไบเออร์ เรายืนหยัดด้าน “วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และเพื่อตอกย้ำ “คุณภาพชีวิตที่ดี” การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ซ่อนอยู่ในนวัตกรรม กลยุทธ์ การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาของเรา เนื่องจากการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เราจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปในทิศทางที่มุ่งต่อสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบันโดยไม่สูญเสียผลประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในอนาคต

การเติบโตทางธุรกิจ (ผลกระทบทางเศรษฐกิจ)

เรามุ่งมั่น นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และส่งผลในระยะยาว โดยมีความเสี่ยงน้อย หากแต่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า โดยสูญเสียเวลาและทรัพยาการมนุษย์ให้น้อยที่สุด เราปรารถนาให้พนักงานของท่านได้พัฒนา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจของท่าน และเราเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการควบคุมแมลงศัตรูพาหะ  การยกระดับสุขอนามัย และยกระดับมาตรฐานการบริการ จะเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงของบริษัทท่าน ตลอดจนคุณค่าของทรัพย์สินทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล

สภาพแวดล้อมส่งเสริมสุขภาพ- และความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดี (ผลกระทบทางสังคม)

การยกระดับสุขอนามัยและมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องชุมชน เช่น ป้องกันความเสี่ยงจากแมลงและศัตรูพาหะ ผลกระทบจากการปฏิบัติงานในเรื่องความปลอดภัย  สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสามารถค่าประเมิน สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกอล์ฟ และสนามกีฬา ไม่เพียง แต่เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม หากยังเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติและสังคมที่มีประสิทธิภาพ  เป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ  ร่วมกันออกกำลังกายและพักผ่อน  ช่วยเพิ่มอ็อกซิเจน

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม (ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

ในฐานะที่บริษัทของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการแก้ปัญหาของเราผ่านการประเมินวงจรชีวิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเรา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และดีกว่า และบริการที่ใช้ทรัพยาการเพียงเล็กน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมาย การจัดหาผู้รับผิดชอบ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ 

เรามุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ และเราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญในอัตราที่ต่ำ  และการบริการแก้ไขปัญหาเพื่อเติมเต็มผลงานของเรา

เราภูมิใจที่ความมุ่งมั่นของเรา ด้าน “ชีวิตที่ดี” เป็นที่รับรองจากองค์ระหว่างประเทศ

บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นตัวช่วยกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ