กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

   

ดร. ซู ยี ลิม

ผู้จัดการประจำประเทศไทย 

   

วณิกเกียรติ์  ปิยะเกรียงไกร 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

อิทธิพงษ์  โพธิรัชต์ 

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้านการจัดการแมลงเขตเมือง

   

ณัฐพล  มารศรี

ผู้แทนฝ่ายขายและวิชาการ ด้านการจัดการแมลงเขตเมือง

   

ธนา  ก่อเนติกุล

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้านสุขาภิบาลชุมชน / สิ่งแวดล้อม

   

น.สพ. ทศวรรษ  อัครพิศาลสกุล

ผู้แทนฝ่ายขายและวิชาการ ด้านสุขาภิบาลชุมชน / สิ่งแวดล้อม

   

ดร. เกษม  สุขก้องวารี

ผู้จัดการฝ่าย Innovation

   

ปริศนา รัตนเมตตา

ผู้เชี่ยวชาญด้านทะเบียนและวิชาการ

   

ปิยะนุช เอิร์ลลีย์

เลขานุการผู้จัดการประจำประเทศไทย
ต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อ: Hotline สายแมลง: 02 232 7123