นวัตกรรมจากไบเออร์

ไบเออร์คิดค้นนวัตกรรมบนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์มายาวนาน

Print page

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่ใช่แตกต่างแค่เพียงความงดงามในนวัตกรรมที่เราคิดค้นหรือความหลักแหลมของนักวิจัยจากไบเออร์ ความสำเร็จอย่างยาวนานในนวัตกรรมของเรามีมากว่า 150 ปี เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน 

จากพื้นฐานของไบเออร์ ทำให้นวัตกรรมที่กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมนำเสนอสู่ลูกค้ามีความแตกต่างและโดดเด่น เพราะเราคิดภายใต้มุมมองและความต้องการของลูกค้า เราใช้เวลากับลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง และนำเสนอสิ่งที่ทำให้การทำงานของลูกค้านั้นง่ายขึ้นและปราศจากปัญหา

ลูกค้าจึงเป็นจุดศูนย์กลางนวัตกรรมของไบเออร์ เพราะเราตระหนักดีว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือส่วนสำคัญในการกระบวนการพัฒนา ทั้งข้อติชมและข้อเสนอแนะ  ความร่วมมือระหว่างไบเออร์และลูกค้าเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแยกแยะข้อจำกัด คุณประโยชน์ และโอกาสของนวัตกรรมที่เรานำเสนอ

เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอุปสรรคปัญหาและโอกาสในธุรกิจของลูกค้าของเรา เราจึงอยากเห็นสิ่งแหล่านั้นในมุมมองเดียวกันโดยการออกไปใช้เวลากับลูกค้า เพื่อทราบถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการทำงานในแต่ละวัน และสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นอาหารสมองที่สำคัญให้กับทีมงานพัฒนานวัตกรรม และท้ายที่สุดไบเออร์ จะนำเสนอทางเลือกอันดับหนึ่งในการจัดการปัญหาให้กับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อมไม่เพียงจะช่วยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ดีเท่านั้น แต่เรายังสร้างสรรความคิดริเริ่ม และเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาการใช้และการบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานและสร้างทิศทางที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจของลูกค้าในอนาคต

กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมและสร้างเครือข่ายในงานพัฒนาและวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ซึ่งมีศูนย์การพัฒนาวิจัยหลักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี และ ประเทศบราซิล และมีศูนย์กลางนวัตกรรมอยู่ในประเทศอินเดียและจีน เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกได้อย่างเหมาะสม

ติดตามความเคลื่อนไหวในนวัตกรรม จากกลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม ไบเออร์ ได้เร็วๆ นี้