ราคูมิน (ผง)

ราคูมิน (ผง) กำจัดหนู
ราคูมิน (ผง) กำจัดหนู
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน...พื้นที่ปลอดหนู

เหยื่อกำจัดหนูชนิดผง ใช้คลุกกับเหยื่อต่างๆ ที่หนูชอบ หรือ โรยตามทางเข้าออกหนู

เหมาะเมื่อต้องการกำจัดหนูให้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว


ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูป ชนิดผง

สำหรับกำจัดหนูได้ทุกชนิด


คุณสมบัติ

  • ใช้คลุกกับเหยื่อที่หนูชอบ เช่น ปลายข้าว ข้าวเปลือก อาหารอัดเม็ด ปลาป่น ข้าวโพดป่น เป็นต้น
  • ปรับใช้งานได้ง่าย ตามสภาพท้องที่
  • สามารถใช้โรยบริเวณปากทางเข้ารูหรือรังหนู เพื่อให้หนูวิ่งผ่านและสัมผัสผงราคูมิน
  • หนูจะตายภายใน 4-6 วันหลังจากกินเหยื่อ

อ่านต่อ
สถานที่จัดจำหน่าย

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน
  • โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
  • สถานที่เลี้ยงปศุสัตว์
  • อาคารพาณิชย์
  • อาคารเลี้ยงสัตว์
  • โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน

5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์

6. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ

7. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

อ่านต่อ