• สุขาภิบาลชุมชนและ        
สิ่งแวดล้อม

    สุขาภิบาลชุมชนและ         สิ่งแวดล้อม

การป้องกันโรคในฟาร์ม

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

กิจกรรมของเรา

อัพเดทกิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ที่ไบเออร์ได้มีส่วนร่วมกับลูกค้า

นวัตกรรมจากไบเออร์

Innovation at Bayer

ไบเออร์คิดค้นนวัตกรรมบนพื้นฐานการวิจัยและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์มายาวนาน