มดละเอียด

มดละเอียด เป็นมดที่มีเหล็กใน เมื่อถูกรบกวนจะป้องกันตัวโดยการกัด ทำให้เจ็บและคันเพียงเล็กน้อย เมื่อมดละเอียดเข้ามาสร้างรังย่อยภายในอาคาร และออกหาอาหารจะทำให้เกิดการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Monomorium pharaonis

วงศ์: Formicidae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

เป็นมดขนาดเล็ก มดงานลำตัวยาวประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร มีสีเหลืองจนถึงสีน้ำตาลอ่อน หรือสีแดงสว่างใส โดยรังหลักมักอยู่นอกอาคาร แต่มดงานจะเข้ามาหาอาหารภายในอาคาร และพบว่าสามารถสร้างรังย่อยแตกออกมาจากรังหลัก กระจายอยู่ในบ้านหรือตามที่อยู่อาศัยของคน ซึ่งจะซ่อนอยู่ตามรอยแตกของผนัง ช่องว่างตามกำแพง

มดละเอียด กินอาหารได้ทั้งน้ำตาลและโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ เศษซากแมลงที่ตายแล้ว เลือด น้ำเหลือง