หนูท้องขาวบ้าน

หนูท้องขาวบ้าน จะมีชื่อเรียกตามแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น หนูหลังคา หนูเรือ หนูบ้าน และ หนูสวน ชอบกัดทำลายสิ่งของ นอกจากนี้ปัสสาวะและอุจจาระจะทำให้สิ่งของที่หนูสัมผัส ปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rattus rattus

วงศ์: Muridae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ตัวเต็มวัยมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง 120-300 กรัม ความยาวหัวรวมลำตัวประมาณ 180-230 มิลลิเมตร โดยปกติขนด้านหลังเป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองและกลางหลังมีขนแข็งสีดำแทรกอยู่ ขนด้านท้องสีขาวครีม หางสีดำตลอดมีความยาวมากกว่าความยาวหัวรวมลำตัว จมูกแหลม ใบหูใหญ่ ตาโต

หนูท้องขาวบ้าน ปีนป่ายได้เก่งมาก พบได้ทั่วไป อาศัยอยู่ได้ตามเพดานของอาคารบ้านเรือน บนที่สูงหรือใต้หล้งคาในห้องต่างๆ ของอาคารบ้านเรือน ยุ้งฉาง นาข้าว สวนผลไม้ มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ชอบกินผลไม้ ผัก และเมล็ดพืชมากกว่าเนื้อสัตว์ มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยหนูท้องขาวบ้านจะไม่ก้าวร้าว มักจะละการต่อสู้ด้วยการวิ่งหนีจากไปหรือย้ายแหล่งที่อยู่