หมัด

หมัด เป็นแมลงไม่มีปีก เป็นปรสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก บางชนิดกัดดูดเลือดคนได้ ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ และบางชนิดสามารถนำโรค

การจำแนก

  • หมัดหนู (Xenopsylla spp.)  เป็นปรสิตภายนอกของหนู ซึ่งเป็นพาหะสำคัญในการนำกาฬโรคมาสู่คน
  • หมัดสุนัข หมัดแมว (Ctenocephalides) เป็นปรสิตภายนอกของสุนัขและแมว แต่สามารถกัดคนได้ด้วย นอกจากนี้ระยะตัวอ่อนยังเป็น โฮสต์กึ่งกลางของพยาธิตืดสุนัขด้วย

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

หมัดมีการเจริญเติบโตแบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) แบ่งเป็น ไข่ ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ตัวเมียมักวางไข่ตามรังของโฮสต์ หรือตามพื้นดินเปียกชื้น ตัวหนอนหมัดไม่ชอบแสงสว่าง กินอินทรียวัตถุตามพื้นดินหรือมูลจากหมัดตัวแก่ หมัดตัวเต็มวัยทั้งเพศผู้และเพศเมียกัดกินเลือดเป็นอาหาร