แมลงสาบ

แมลงสาบ – สัญญาณอันตราย

แมลงสาบมักเป็นปัญหาต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่างมาก อาคารสถานที่สาธารณะต่างๆ ก็ต้องทนทุกข์กับการคุกคามของแมลงสาบ 

แมลงสาบ สามารถก่อให้ปัญหาต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างคาดไม่ถึง ทั้งปลดปล่อยสารก่อภูมิแพ้ทำให้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้มีอาการทรุดลง และยังเป็นพาหะนำเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของ

  • โรคทางเดินอาหาร
  • ไทฟอยด์
  • โรคบิด
  • โรคโปลิโอ และ การเจ็บป่วยอื่นๆ

การจัดการแมลงสาบ

การสำรวจก่อนดำเนินการจัดการแมลงสาบมีความสำคัญมาก ทั้งปริมาณ ชนิดและอาณาเขตที่ถูกบุกรุก

การสุขาภิบาลที่ดีเลิศ เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการแมลงสาบ  เพื่อไม่ให้มีแหล่งอาหาร น้ำ และที่หลบซ่อนสำหรับแมลงสาบ และเพื่อความแน่นอนนอกจากจะรักษาความสะอาดของบริเวณพื้นที่แล้ว ต้องสำรวจวัสดุต่างๆ ที่จะนำเข้ามายังพื้นที่ด้วย

การควบคุมแมลงสาบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การจัดการแบบผสมผสานเป็นวิธีการที่ดีที่สุด หนึ่งในการผสมผสานคือการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมแมลงสาบ ซึ่งแบ่งเป็นการฉีดพ่นพื้นผิว และ การใช้เหยื่อกำจัดแมลงสาบ

  • การฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับริเวณรอบพื้นที่หลบซ่อน และตามเส้นทางซึ่งแมลงสาบมักใช้เป็นประจำ ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นพื้นผิวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ไล่แมลงดังนั้นจึงไม่ควรใช้ร่วมกับในบริเวณที่ใช้เหยื่อกำจัดแมลงสาบ เพราะจะยับยั้งให้แมลงสาบไม่กินเหยื่อ
  • เหยื่อกำจัดแมลงสาบ สามารถใช้ได้ทุกที่ เหยื่อจะควบคุมได้ในระยะยาว จึงช่วยลดการใช้เคมีและสามารถใช้ได้ในพื้นที่เสี่ยงที่ฉีดพ่นไม่ได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ซอกหลืบ
  • สำหรับภายนอกอาคาร ตามผนัง ประตู วงกบหน้าต่าง ท่อระบายนำ ให้ใช้การฉีดพ่นพื้นผิวแบบมีฤทธิ์ตกค้าง เช่น เทมพริด เอสซี เพื่อน็อคดาวน์อย่างรวดเร็วและป้องกันแมลงสาบในระยะยาวด้วย