หนูนอร์เวย์

หนูนอร์เวย์ เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุลเดียวกัน มีชื่อเรียกตามแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น หนูขยะ หนูท่อ หนูท่าเรือ เป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่สัตว์เลี้ยงและมนุษย์

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rattus norvegicus

วงศ์: Muridae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

น้ำหนักตัวประมาณ 200-500 กรัม ความยาวหัวรวมลำตัวประมาณ 180 – 250 มิลลิเมตร หางสั้นกว่าความยาวหัวรวมลำตัว หน้าจะป้านและทู่กว่าหนูท้องขาวบ้าน มีตาและใบหูเล็กกว่าหนูท้องขาวบ้าน ขนด้านท้องสีเทา ด้านหลังขนสีน้ำตาลหรือสีดำ เท้าหลังมีขนาดใหญ่และมีขนสีขาวตลอด พบได้ทั่วไป ออกลูกได้ตลอดปี

มักขุดรูอาศัยในดินใกล้กองขยะ ใต้ถุนบ้าน หรือสนาม ที่ปากรูมีขุยดินกองใหญ๋ หรือพบอาศัยในท่อระบายน้ำในแหล่งชุมชน ตามตลาด อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ กำหนดขอบเขตถิ่นที่อยู่ด้วยการใช้ปัสสาวะและไขมันจากขน  มีนิสัยดุร้ายก้าวร้าวโดยเฉพาะเวลาแย่งถิ่นอาศัยหรืออาหาร

***ไบเออร์แนะนำผลิตภัณฑ์ "ราคูมิน" เพื่อใช้ในการกำจัดหนู ซึ่งมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น "ราคูมิน แว็กบล็อกซ์" เหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้แบบก้อนขึ้ผึ้ง, "ราคูมิน เพสท์" ชนิดเพสท์หรือแบบก้อนนุ่ม, "ราคูมิน (ผง)" ชนิดผงแบบพร้อมใช้