แมลงวันหัวเขียว

ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียวกินซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือกินเนื้อเน่า และเป็นปรสิตของสัตว์ขาปล้องหลายชนิดด้วย

การจำแนก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysomya megacephala

วงศ์: Calliphoridae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา

ตัวอ่อนของแมลงวันหัวเขียว เจริญเติบโตได้ดีในอาหารเหลว จึงมักพบมากในมูลของสัตว์กินเนื้อ ส่วนมูลของสัตว์กินพืช เช่น ม้า โค กระบือ จะพบน้อยมาก เมื่อหนอนเจริญเต็มที่จะหาพื้นที่แห้งเพื่อเข้าดักแด้

จะพบแมลงวันหัวเขียวจำนวนมากบริเวณแหล่งอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น โรงฆ่าสัตว์ พื้นที่ขายเนื้อสัตว์ ปลา โดยแมลงวันจะดูดกินของเหลวบนเนื้อเหล่านั้น นอกจากนี้สามารถพบได้ตามกองขยะหลังตลาด แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยที่มีความชื้นสูง เศษอาหาร และผลไม้ที่มีรสหวาน