แมลงสาบอเมริกัน

แมลงสาบอเมริกัน สามารถแพร่เชื้อแบคทีเรียขณะที่มันเดิน นอกจากนี้ยังเป็นตัวการนำเชื้อโรคอื่นๆ เช่น ซาลโมเนลลา และ อีโคไล ไปยังทุกที่ๆ มันเดินผ่าน ยิ่งไปกว่านั้นคือ คราบ มูล และแม้แต่ซาก ยังกลายเป็นสารก่อภูมิแพ้อีกด้วย

การจำแนก
ชื่อวิทยาศาสตร์
: Periplaneta Americana
วงศ์: Blattidae

ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
เป็นแมลงสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบตามบ้านเรือน สามารถมีขนาดใหญ่ได้ถึง 50 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลแดงมันวาว โดยแมลงสาบอเมริกันสามารถบินได้ด้วย โดยเมื่อกางปีกออกสุดจะมีความยาวมากกว่าความยาวของลำตัว

แมลงสาบอเมริกัน เดิมพบได้ในอัฟริกาเขตร้อน แต่ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทั่วโลก มักชอบอาศัยในพื้นที่ที่อบอุ่น ชื้น และมืด หลบซ่อนตัวเก่ง อาศัยตามท่อระบายน้ำ ภายใต้โครงสร้างอาคาร หรือในเรือ สามารถกินอาหารได้หลากหลายชนิด จึงทำให้เจริญเติบโตได้ดีในที่ใดก็ตามที่พอจะมีแหล่งอาหาร

แมลงสาบอเมริกัน มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ไม่ได้เป็นแมลงสังคม ออกหากินตอนกลางคืน ในระหว่างวันจะซ่อนตัวอยู่ตามรอยแยก รอยแตก แม้พวกมันจะชอบพื้นที่ที่มีความชื้น อบอุ่นและมืด แต่พวกมันก็สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในที่ๆ แห้งแล้งได้เช่นกัน นอกจากนี้ แมลงสาบอเมริกันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมาก