ราคูมิน แว็กซ์บล็อก

ราคูมิน แว็กซ์บล็อก กำจัดหนู
ราคูมิน แว็กซ์บล็อก กำจัดหนู
ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ราคูมิน...พื้นที่ปลอดหนู

เหยื่อกำจัดหนูแบบก้อนขี้ผึ้ง ใช้กำจัดหนูชนิดต่างๆ ใช้งานง่ายและสะดวก

ปลอดภัยกว่าด้วยสารขมเพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย


ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูป ชนิดก้อนขี้ผึ้ง

สำหรับกำจัดหนูได้ทุกชนิด


คุณสมบัติ

 • สะดวก  เพราะเป็นเหยื่อสำเร็จรูปที่ประกอบไปด้วยอาหารที่หนูชอบ
 • สะอาด ด้วยเหยื่อก้อนขี้ผึ้ง ไม่ละลายน้ำ ไม่เลอะเทอะ
 • ปลอดภัย ด้วยก้อนขี้ผึ้งแข็ง ไม่ฟุ้งกระจายเมื่อใช้งาน
 • ใส่สารที่มีรสขม เพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่เป้าหมาย
 • ใช้งานง่าย ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 • หนูจะตายภายใน 4-6 วันหลังจากกินเหยื่อ
 • สำหรับกรณีที่มีสัตว์อื่นมากินซากหนูที่ตาย ราคูมิน มีความเสี่ยงของความเป็นพิษต่อสัตว์นั้นๆ ต่ำว่าสารกำจัดหนูตัวอื่น เช่น โบรมาดิโอโลน โฟลคูมาเฟน โบรไดฟาคุม เป็นต้น

 


 

อ่านต่อ
สถานที่จัดจำหน่าย

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน
 • อาคารพาณิชย์
 • โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • ภายในอาคาร
 • ภายนอกอาคาร
 • อาคารเลี้ยงสัตว์
 • สถานที่เลี้ยงปศุสัตว์
 • อาคารปศุสัตว์

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม

3. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง

4. ต้องสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง หน้ากาก เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน

5. ห้าม ดื่มน้ำ รับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์

6. ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ และภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ ลำคลอง และท่อระบายน้ำสาธารณะ

7. ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว

อ่านต่อ