อะควา เค-โอทรีน

อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง
อะควา เค-โอทรีน กำจัดยุง
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงเพื่อการปกป้องชุมชนที่ดีกว่าแบบยั่งยืน ผลิตภัณฑ์สำหรับพ่นหมอกควันแบบไม่ใช้น้ำมัน ด้วยเทคโนโลยี FFAST  ง่ายๆ เพียงใช้น้ำผสม และฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควันหรือ เครื่องพ่น ULV ไม่มีควันรบกวน ไม่มีกลิ่นเหม็นจากควัน ประหยัดและไม่ต้องเสี่ยงกับวัตถุไวไฟอย่างการใช้น้ำมันมาผสม

 

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุง

ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสูตรน้ำ สำหรับฉีดพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) และแบบหมอกควัน (Fogging)

สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุง  เช่น ยุงลาย และ ยุงรำคาญ เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

 • ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ FFAST (Film Forming Aqueous Spray Technology) ช่วยลดการระเหยของน้ำในละอองเคมีที่พ่นออกไป ทำให้ละอองสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เป็นผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ และใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการฉีดพ่น

-  จึงไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน ไม่ทิ้งคราบเปื้อน
-  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่น

-  สะดวก และใช้งานง่าย

 •  อัตราการใช้ต่ำ
 •  ผ่านการทดสอบและประเมินโดย WHOPES  

 (หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_NTD_WHOPES_2006.2_eng.pdf )

อ่านต่อ
สถานที่จัดจำหน่าย

ข้อควรระวัง

สถานที่ใช้งาน
 • ภายในอาคาร
 • ภายนอกอาคาร
 • ทุกพื้นที่
 • สถานที่พักแรม
 • อาคารพาณิชย์
 • โกดังเปล่า
 • ยุ้งฉางเปล่า
 • โรงงาน
 • โรงแรม
 • บ้านอยู่อาศัย
 • บ้านพัก
 • สำนักงาน
 • อาคารส่วนบุคคล
 • อาคารทั่วไป

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน

2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า

3. หลังจากพ่น อะควา เค-โอทรีน เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด

4. ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย

5. ขณะทำการฉีดพ่น อะควา เค-โอทรีน ในอาคาร ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่น อะควา เค-โอทรีน และไม่เข้าไปในบริเวณนั้น จนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท

6. ภาชนะบรรจุ อะควา เค-โอทรีน เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟ จะเกิดอันตราย

7. ห้าม ทิ้ง อะควา เค-โอทรีน หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธาณะ

อ่านต่อ