กลุ่มวิทยาการเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

   

ดร. ซู ยี ลิม

ผู้จัดการประจำประเทศไทย 

   

อิทธิพงษ์  โพธิรัชต์ 

ผู้จัดการด้านธุรกิจการกำจัดแมลง

   

ธนา  ก่อเนติกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขาภิบาลชุมชน / สิ่งแวดล้อม

   

ชื่นจิตต์  มีโพธิ์สม

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทะเบียนผลิตภัณฑ์

   

ปริศนา รัตนเมตตา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

   

ปิยะนุช จ้อยชู

เลขานุการผู้จัดการประจำประเทศไทย

ต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อ: Hotline สายแมลง: 02 232 7123}